'Zasady na FORUM', '
FORUM.chrzescijanin.pl

Zasady na forum
(kilka na początek)

Zasady na forum:

Punkt 1.
Zgodnie ze swoją nazwą, "forum.chrzescijanin.pl" jest forum dyskusyjnym, które powstało z myślą o chrześcijanach. W dyskusjach mogą zabierać głos osoby (będące chrześcijanami) deklarujące swoją wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana, Zbawiciela i Boga, jednocześnie uznające Pismo Święte (Biblię) za Słowo Boże, nieomylne i natchnione przez Ducha Świętego. Wierzących w jedngo Boga (Ojca, Syna i Ducha Świętego). Udział w rozmowach na forum mogą brać chrześcijanie z różnych kościołów chrześcijańskich.

Punkt 2.
Osoby, które nie uważają się za chrześcijan (lub niewierzące w natchnienie Pisma Świętego, nie uznające Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, Pana i Boga) mogą pisać na forum "NIE/CHRZESCIJANIE", które zostało pomyślane jako miejsce dyskusji i wymiany myśli niechrześcijan z chrześcijanami.

Punkt 3.
Forum jest stroną prywatną i nie jest oficjalnym głosem żadnego Kościoła (wyznania). Administrator forum oraz jego moderatorzy są z różnych kościołów (ogólnie zaliczanych do tzw. protestanckich).

Punkt 4.
Korzystaj z wyszukiwarki. Zanim rozpoczniesz kolejny temat przeszukaj forum aby się przekonać, że jesteś pierwszy/ pierwsza. Link do wyszukiwarki, znajdziesz na górze, z prawej strony - "szukaj") .

Punkt 5.
Jednego dnia możesz rozpocząć tylko jeden nowy temat. Licz się z tym, że pozostałe mogą być usunięte lub zablokowane.

Punkt 6.
Zakładając temat stajesz się za niego niejako odpowiedzialny/a. Staraj się zarówno sam/a trzymać głównego tematu, jak i zachęcaj do tego dyskutantów.

Punkt 7.
Jako że forum jest miejscem wymiany zdań, które mogą być odmienne od Twojego nie obrażaj się tylko z tego powodu. Potyczki personalne prosimy rozstrzygać korzystając z korespondencji prywatnej (email lub wewnętrznej na forum). Biorąc udział w dyskusji staraj się wypowiadać w temacie. Nie obrażaj innych, masz prawo (jak i wszyscy) do swego zdania i możesz go bronić. Czyń to jednak z chrześcijańską miłością. Jednym słowem, prosimy o wzajemny szacunek do siebie i nieobrażanie jego uczestników.

Punkt 8.
Dyskusje na temat sabatów, dozwolne są tylko w dwóch wątkach:
'Chrześcijanie a Dekalog' i 'Dekalog'.

Punkt 9.
W rozmowie zwracamy się do siebie używając "nazwy użytkownika" ewntualnie tytułu: brat, siostra :). Zapomnijmy o "Pan/ Pani" :). W dyskusji na forum niech przemawiają argumenty, a nie wiek i tytuły.

Punkt 10.
Zbrania sie spamowania na forum, zamieszczania reklam, itp.

Punkt 11.
Jawne naruszenie zasad forum spowoduje usunięcie z niego. Moderatorzy mają prawo do banowania i usuwania z forum bez podania przyczyny.

Punkt 12.
A naczelną zasadą we wszystkim niech będzie:
"Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen." - 1 Piotr. 4:11 (BW)

Do moderatorów forum należy interpretacja tego regulamiu. Od ich decyzji nie ma odwołania.

FORUM.chrzescijanin.pl