Teraz jest Śr sty 16, 2019 7:16 pm Wyszukiwanie zaawansowane


Polecamy uwadzę: Chrześcijański Serwis Informacyjny | Radio Chrześcijanin
Katalog dobrych książek | Ogłoszenia drobne (kupię, sprzedam, itp.)

Nawrócenie

porozmawiajmy

Nawrócenie

Postprzez TedNatanael » Pn mar 05, 2012 4:37 pm

Mglista i wątła nadzieja że Bóg jest zbyt dobry aby karać bezbożnych stała się śmiertelnym narkotykiem dla sumień milionów.
Ucisza ona ich obawy i pozwala im praktykować wszystkie przyjemne formy nieprawości podczas gdy śmierć każdego dnia jest bliżej a wezwanie do pokuty (nawrócenia) pozostaje niedostrzeżone.
A. W. Tozer
=> Nawrócenie - definicja z wikipedii
[Link Spam usunięty przez moderację]
Zauważyłem, że mówienie o lekarstwie komuś, kto nawet nie wie że jest śmiertelnie chory jest tak samo nie trafione jak mówienie o potrzebie nawrócenia, upamiętania, nowo narodzenia komuś kto nie wie, że jest zgubiony.
Proszę poświęć chwilę i przeczytaj tych kilka zdań, które z Bożą pomocą mogą ukazać początek tej drogi którą od blisko dwóch tysięcy lat podążają ludzie, którzy zaufali słowom i czynom Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Proszę o uważne i szczere ich rozważenie a uchwycenie tego co jest najcenniejsze nie będzie trudne.
Pozwól, że zadam kilka pytań i będę wskazywał na to co jest zapisane w Biblii bo warto o tym wiedzieć że:
"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." 2Tm 3:16-17
- Nie wiem czy Ty drogi czytelniku zastanawiałeś się już kiedyś nad tym, co będzie z Tobą potem?
Hmmm... ktoś pewnie myśli: e jakoś tam będzie, może nie będzie tak źle, może jakoś się uda, nie jestem taki zły, przecież inni...
Ten krótki filmik trafnie ukazuje takie nastawienie. Zapraszam do obejrzenia.
[Link Spam usunięty przez moderację]
- Zobaczmy teraz to co zapisano w kwestii dokąd zmierzają i trafiają ludzie i gdzie jest ratunek:
Mat 7:13-14 "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."
Pan Jezus wymienia dwie różne bramy, dwie różne drogi i dwa zupełnie różne miejsca do których trafiają ludzie.
Te słowa zapisane są po to aby umożliwić Tobie, mi i każdemu, kto chce słuchać, właściwy wybór bramy, drogi i miejsca docelowego.
Nie wiem jak dziś oceniasz siebie, jak oceniasz swoje szanse.
- Jak myślisz, czy jesteś dobrym człowiekiem w oczach Boga...?
To ważne pytania. Poniższe kilka fragmentów mówi wprost o sądzie. Można się dowiedzieć że:
"postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd (zob. Hbr 9:27)
"Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego." Hbr 10:30-31
"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą." 1Kor 6:9-10
Mat 5:27-28 "Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim."
Wj 20:7 "Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego."
Mat 6:5-6 "A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie."
Mk 11:25-26 "A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych."
1J 3:15 "Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego."
Rz 14:10-13 "Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia."
Prz 6:16-19 "Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi."
"kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie."
Mk 9:42-48
Łk 12:2-5 "Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie!"
Prz 1:7 "Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością."
- Czy wiesz według jakiego prawa odbędzie się sąd...?
- Czy znasz 10 przykazań...?
- Czy któreś z nich złamałeś...?
Pomyśl proszę jaki wyrok otrzymałbyś na sądzie gdybyś na nim dziś stanął? Życie wieczne ze świętym, dobrym, sprawiedliwym Bogiem czy wieczne potępienie...?
Zobaczmy drogę wyjścia
Jest napisane że: "wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" Rz 3:23
Więc nie ma wyjątków. "Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich." Iz 53:6
- Czy wiesz już Kto zapłacił za winę wszystkich więc i twoja i moją?
Jest więc ratunek przed zasłużoną karą.
Oto dobra nowina. Ratunek jest dostępny także dla Ciebie.
- Czy już wiesz dlaczego?
J 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."
- Czy Jezus umiłował Ciebie?
- Czy dał tego dowód...?
Zobaczmy jak przyjąć dar zbawienia
Jezus i apostołowie (podobnie jak dziś Jego uczniowie)jednomyślnie wzywali do upamiętania:
"upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." Mk 1:15
"Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." Dz 2:38
"Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze," Dz 3:19
Ap 22:13-17 "Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota."
[Link Spam usunięty przez moderację]
Mk 16:16 "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."
"...gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście." 2Tes 1:7-10
- Którą drogą, dokąd chcesz pójść?
J 3:18 "Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."
Łk 11:23 "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza."
Ap 21:8 "Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką."
~~~~~~~
Aby zawrócić
aby się nawrócić
trzeba się odwrócić
zrobić krok w tył zwrot
nie w bok
- tedeus Dobre dzieje
~~~~~~~
Jeśli widzisz że desperacko potrzebujesz ratunku, Bożego przebaczenia miłosierdzia i łaski możesz się teraz do Niego zwrócić, przeprosić i poprosić o Jego ratunek, prowadzenie, uwolnienie i oczyszczenie.
1Th 4:3-7 "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia."
J 14:6 "Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."
Ap 3:20 "Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."
J 17:3 "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś."
Rz 10:8-11 "Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony."
J 14:12 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca."
Gorąco zapraszam do obejrzenia tych kilku materiałów pomocnych w uchwyceniu przesłania ewangelii

~~~~~~~~~~~~~~
[Link Spam usunięty przez moderację]
Jezus Chrystus wzywa do opamiętania - zmiany myślenia i postępowania
"Upamiętajcie się i wierzcie ewangelii."
"Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia."
"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie."
O Nim prorokował Izajasz
Isa 53:1-10 "Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni."
Dz 3:19 "Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,"
Eze 11:19-20 "wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem."
Mk 16:16 "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."
Mk 16:17 "A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,"
Łk 4:18-21 "Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana."
J 7:37-38 "Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej."
cytaty: Biblia Warszawska 1975
[Link Spam usunięty przez moderację]
~~~~~~~
Trzy pytania
Jaka jest najważniejsza Boża obietnica, TA którą uchwycisz, Jakie jest najmocniejsze Boże słowo. TO którym walczysz
Jaki jest najlepszy cel/ TEN do którego dasz się Panu doprowadzić
- tedeus Dobre dzieje
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Zachęcam do czytania Biblii
Na początek polecam Ewangelię Jana
Aby przeczytać teraz Ewangelię Jana
skopiuj i wklej w okienko wyszukiwarki {link poniżej} podane wersy - wszystkie razem i kliknij 'Wyświetl'
J 1:1-51; J 2:1-25; J 3:1-36; J 4:1-54; J 5; 1-50; J 6:1-49;
J 7:1-53; J 8:1-59; J 9:1-41; J 10:1-43; J 11:1-57; J 12:1-50;
J 13:1-38; J 14:1-31; J 15:1-27; J 16:1-33; J 17:1-26; J 18:1-40;
J 19:1-42; J 20:1-31; J 21:1-25
[Link Spam usunięty przez moderację]
Uwaga: można wybrać dowolny przekład
polecam np. Biblia Warszawska 1975 (bw)
*****************************************************************
[Link Spam usunięty przez moderację]
*****************************************************************
Ef 5:10 "Dochodźcie tego, co jest miłe Panu"
TedNatanael
 
Posty: 15
Dołączył(a): Pt lis 19, 2010 5:07 pm

Re: Nawrócenie

Postprzez admin » Pn mar 05, 2012 11:45 pm

Rozmawiać to ty nie masz ochoty. Wklejać teksty to nic trudnego. Odpowiedzieć komuś na jego pytania wymaga już wysiłku.
admin
Aktywny
 
Posty: 1533
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2001 1:00 am

Re: Nawrócenie

Postprzez ucash » Wt paź 30, 2012 12:27 am

Recepta na nawrócenie?
ucash
Aktywny
 
Posty: 364
Dołączył(a): So maja 23, 2009 6:35 am
Lokalizacja: Glasgow

Re: Nawrócenie

Postprzez hungry » Wt paź 30, 2012 10:32 am

ucash napisał(a):Recepta na nawrócenie?

To po prostu decyzja. :)
Decydujemy się zostawić swoje złe i martwe uczynki (List do Hebrajczyków 6:1) nie podobające się Bogu, by zacząć Mu służyć!
Tak w skrócie można napisać, bo to zawsze kwestia decyzji serca... Ciekawie opisane to jest w Dziejach Apostolskich w praktyce.
"A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz." Dzieje Apostolskie 2:37-41.

Ci ludzie wezwani przez Apostoła do pokuty, a wcześniej przekonani o swoim grzesznym stanie przez Ducha Świętego przemawiającego przez Piotra, podjęli natychmiastową DECYZJĘ.
Ciekawą ilustrację nawrócenia dostrzegłem w tym filmie.
hungry
Aktywny
 
Posty: 3272
Dołączył(a): Pt cze 11, 2004 3:42 pm


Powrót do Ewangelizacja

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

Wymiana:

pozdrawiamy

cron